સુવિચાર :- "શિક્ષક પોતે શીખતો ન રહે તો તે કદી શીખવી ન શકે - રવીન્દ્રનાથ ટાગોર જીવનમાં કોઈ પણ માણસને ખોટો ના સમજવો. તેના પર વિશ્વાસ રાખવો. કેમકે એક બંધ ઘડીયાળ પણ દિવસમાં ૨ વાર સાચો સમય બતાવે છે. કોઈ કામ માટે ભીતરનો અવાજ ના પાડે તો તે કામ છોડી દેજો, અન્યથા પસ્તાવવાનો વખત આવશે.

Tuesday, May 19, 2015

MEET PRATHNA HALL OPENING CEREMONY 29.4.2015

શેખપીપરિયા પ્રા શાળા માં તા29/4/2015  ના રોજ મીત પ્રાથનાહૉલ દાતાશ્રી શ્રી પંચાલ હસમુખભાઇ ગોરધનભાઈ તથાપંચાલ શિલ્પાબેન વિષ્ણુભાઈ (શિક્ષક દંપતીશેખપીપરિયા પ્રાશાળા ) તરફ થી 9.15 લાખ ના ખર્ચે તેમના પુત્ર મીત ને શ્રદ્ધાંજલી સ્વરૂપે બાંધવી આપેલ છે.

my grand father jivrambhai panchal and shree manubhai aadroja
my father shree Gordhanbhai panchal
shree Manubhai aadroja member of jilla panchyat amreli
 

MEET PRATHNA HALL OPENING BY ANSH @ JIVRAMBHAI PANCHAL


Ratiyat ba pani nu parab opning by Ashwinbhai jogani


Dada nu sanman sarpanch shree mukeshbhai shekhda